Επικοινωνία
Η Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΔΑΜΕΕΠ), κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ με επιτελικό χαρακτήρα, εποπτεύει το σύνολο των δημόσιων αρχαιολογικών μουσείων και συλλογών της χώρας ως προς την οργάνωση και λειτουργία τους. Κύριοι στόχοι της είναι η προώθηση σύγχρονων μουσειολογικών-μουσειογραφικών αντιλήψεων και η πρακτική εφαρμογή τους, η προώθηση και η εποπτεία περιοδικών αρχαιολογικών εκθέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και λοιπών επικοινωνιακών δράσεων σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της χώρας.​
Διεύθυνση: Θεμιστοκλέους 5, 106 77 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 33.21.707
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dameep@culture.gr